Економічний енциклопедичний словник

Потреби соціальні — найвища форма потреб людини соціальної, спрямованих на задоволення її потреб у вільній і творчій праці, виявленні здібностей і талантів, у власному вдосконаленні, у всебічному розвитку всіх сутнісних сил, зокрема розвитку здібностей до сприйняття знань, максимально можливому продовженні активного життя тощо, а також у соціальному визнанні у суспільстві. П.с. діалектично заперечують потреби людини економічної (людини-працівника і людини-власника), а отже, базуються на них. Внаслідок такого заперечення окремими елементами П.с. є надання переваги частиною працездатного населення змістовнішій роботі з порівняно вищою заробітною платою, постійне підвищення свого освітнього потенціалу, задоволення дедалі більших духовних потреб тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити