Економічний енциклопедичний словник

Потужність підприємства виробнича — максимально можливий випуск продукції (за зміну, добу, декаду, місяць, рік) потрібної номенклатури та асортименту згідно з режимом використання виробничого устаткування, площ виробничих приміщень, застосування передової техніки і технології. Водночас П.п.в. в окремих галузях можна визначати за обсягом раціонального видобування і переробки необхідної сировини, економії паливно-енергетичних ресурсів. Основними факторами, які впливають на П.п.в., є кількість потокових ліній і технологічні норми їх продуктивності за одиницю часу, використання передового досвіду тих чи інших галузей, максимально можливий фонд часу роботи найважливішого устаткування у звітному періоді, асортимент продукції та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити