Економічний енциклопедичний словник

Бернштейн Едуард (1850 — 1932) — теоретик соціал-демократії, один з лідерів правого крила німецької соціал-демократичної партії та II Інтернаціоналу. Б. вважав, що еволюційний шлях перетворень, шлях реформ — єдино правильний шлях суспільного розвитку, що здебільшого справедливо лише щодо сучасності. Б. помилково вважав, що в історії вирішальну роль відіграють не матеріальні умови життя суспільства, а т. зв. позаекономічні фактори, до яких він відносив державу, право, мораль, історичні й релігійні традиції, духовний світ людини тощо. Б. вважав, що при аналізі вартості товару необхідно враховувати працю, витрачену на виробництво товару, і його граничну корисність. Водночас він увів поняття "економічна вартість", яке поєднує момент корисності (споживну вартість) і вартість витрат виробництва (трудову вартість). Б. намагався обґрунтувати теорію вростання капіталізму в соціалізм. Побудова соціалізму, за Б., повинна відбуватися через профспілки, які нібито можуть поступово "захопити" капіталістичний прибуток через кооперативні товариства робітників, що повинні "усунути" торговельний прибуток, а також через демократизацію держави. На основі аналізу розвитку акціонерної форми капіталу Б. і соціал-демократи доходять висновку про зростання кількості дрібних акціонерів і вбачають у цьому розгортання процесу децентралізації та демократизації капіталу. Ці процеси певною мірою утвердилися в розвинених країнах світу. Б. і західноєвропейські соціал-демократи дійшли висновку про можливість подолання анархії виробництва і глибоких економічних криз шляхом утворення великих трестів, картелів, банків, ширшого використання кредиту, удосконалення засобів комунікації й розширення на цій основі місткості ринку, що частково підтвердив наступний розвиток капіталізму. Водночас при цьому недооцінювалась роль держави та ін. чинників.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити