Економічний енциклопедичний словник

Права людини основні — закріплені в загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права найважливіші права людини, які надаються їй і гарантуються конституцією певної країни і не залежать від типу держави. До таких не відчужуваних прав належать: 1) право на життя; 2) право на свободу та особисту недоторканність; 3) право на гідність; 4) право на свободу думки; 5) право на недоторканність особистого життя; 6) право на сприятливе навколишнє середовище. До П.л.о. у цивілізованих країнах долучаються право приватної власності, право вільно розпоряджатися своєю робочою силою та ін. В Конституції України, крім того, проголошено право на працю, на безоплатну освіту та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити