Економічний енциклопедичний словник

Права учасника повного товариства — сукупність основних прав членів повного товариства, що визначається його статутом. Такими правами є: 1) право на отримання частини прибутку; 2) право вимагати в судовому порядку виключення окремих учасників із товариства у разі серйозного порушення ними своїх зобов'язань або неспроможності раціонально вести доручену їм справу (за згоди на це інших членів товариства); 3) право діяти від імені товариства, якщо це передбачено статутом або доручено окремим членам товариства; 4) право відповідати за зобов'язаннями товариства залежно від його частки в капіталі товариства та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити