Економічний енциклопедичний словник

Право власності на землю — сукупність правових норм, які надають фізичним та юридичним особам право володіння, розпорядження і користування земельними ділянками і конкретизуються в низці інших похідних прав — віддавати землю в заставу або в оренду, продавати, дарувати тощо. Основними формами П.в. на з. в Україні є державна, колективна і приватна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити