Економічний енциклопедичний словник

Право власності на інформацію — сукупність правових норм, які надають громадянам, державі та юридичним особам право володіння, користування та розпорядження інформацією. Водночас інформація може бути об'єктом кожного з цих прав (володіння, розпорядження і користування). Основні форми П.в. на і. — приватна, колективна, державна та наддержавна. Кожний із власників інформації має право визначати правила збору відповідної інформації, її обробки, доступу до неї та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити