Економічний енциклопедичний словник

Право державної власності — сукупність правових норм, які закріплюють належність об'єктів державної власності певним суб'єктам держави на центральному, регіональному та місцевому рівнях (залежно від типу держави). Державна власність в Україні існує у формах загальнодержавної та власності адміністративно-територіальних одиниць. Об'єктами загальнодержавної власності є земля, оборонні об'єкти, єдина енергетична система та система транспорту загального користування, зв'язку, фінансові ресурси центрального бюджету, національний банк, майно державних підприємств, об'єкти соціальної інфраструктури (вищі навчальні заклади, лікарні), а також майно, передане у власність держави іншими країнами. Суб'єктом права загальнодержавної власності є Верховна Рада України. Об'єкти права адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності) — майно, що забезпечує діяльність відповідних рад, державний житловий фонд, майно підприємств, місцевий транспорт, енергетичні системи і системи зв'язку, об'єкти житлово-комунального господарства, майно закладів народної освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі, побутового обслуговування та інше, необхідні для забезпечення соціально-економічного й культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити