Економічний енциклопедичний словник

Право екологічне — система юридичних норм і правил, які регулюють суспільні відносини (в т.ч. економічні, політичні, правові та ін.) у сфері взаємодії суспільства і природи загалом та охорони, використання і відтворення всіх природних ресурсів і довкілля, а також екологічної безпеки індивіда, колективу і суспільства. Основними П.е. є земельне, лісове, водне, гірниче, атмосфероохоронне, природоохоронне, законодавство про охорону фауни і флори та ін. Відповідно до цього створюються земельний, лісовий, водний та інші кодекси.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити