Економічний енциклопедичний словник

Право корпоративне — право власності на частку у статутному фонді акціонерної компанії, в т.ч. право на управління, привласнення частини прибутку у формі дивідендів і частки активів у разі ліквідації такої компанії відповідно до вимог чинного законодавства. П.к. розглядають як систему юридичних норм і правил, що регулюють відносини між учасниками (передусім юридичними особами) акціонерної компанії в процесі її відтворення, господарсько-комерційної діяльності та ліквідації. У розвитку П.к. в межах капіталістичного способу виробництва виокремлюють, по- перше, етап зародження та становлення корпорації і відповідного права на початку XVI— першої половини XIX ст. (в цей період виникають такі форми корпорації, як повне товариство, командитне товариство, акціонерні товариства); по-друге, етап масового створення корпорації та розвитку П.к. у другій половині XIX— на початку XX ст. (товариства з обмеженою відповідальністю); по-третє, етап розвитку корпорації як основної організаційно-правової форми підприємств, що триває тепер. Водночас на початку 60-х XX ст. починається комплексне оновлення П.к., зумовлене передусім якісно новим етапом інтернаціоналізації виробництва, що сприяв розвитку Спільного ринку, а відтак його трансформації в ЄС. З кінця 60-х XX ст. відбувається уніфікація П.к. у межах ЄС.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити