Економічний енциклопедичний словник

Право фінансове — сукупність юридичних норм, які регулюють відносини власності у процесі утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань і функцій. Норми фінансового права закріплюють загальні принципи та форми фінансової діяльності різних ланок держави, методи централізації фінансових ресурсів у руках держави, основні види використовуваних при цьому платежів і механізм їх вилучення, а також порядок отримання та використання акумульованих коштів, джерела формування й використання фінансових ресурсів державних підприємств, організацій і установ. Основні об'єкти П.ф. — бюджет, доходи бюджету, передусім податки, видатки, процес бюджетного фінансування, банківське кредитування, грошовий обіг, державне страхування, фінансовий контроль та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити