Економічний енциклопедичний словник

Працівник нового типу — працівник, який почав формуватися в розвинених країнах Заходу на початку другого етапу НТР (у середині 70-х XX ст.). Найголовніші його риси: постійне прагнення самовдосконалення, розвиток творчих і організаторських здібностей, професійних умінь і навичок, відчуття нового, вміння оцінювати досягнуте, бачити вади й шукати способи їх усунення; економічне мислення (вміння знаходити оптимальні для зростання ефективності окремого підприємства, фірми, компанії, галузі варіанти розв'язання проблем), оволодіння найновішими технологічними, проектно-конструкторськими розробками, техніко-технологічна культура, орієнтація на найраціональніше використання економічних і природних ресурсів; рівень підготовки до організаційної та управлінської діяльності (володіння найновішими методами, формами організації праці, вміння ефективно організувати роботу колективу та ін.); психофізіологічні якості (цілеспрямованість, сумлінність, працьовитість, психологічна стійкість та ін.). П.н.т. повинен володіти ґрунтовними знаннями та вміннями для швидкого освоєння нової техніки, мати широку кваліфікацію, здатність до розумового та психологічного напруження, вміння контактувати з іншими працівниками, в т.ч. через технічні засоби комунікації. У П.н.т. істотнішу роль починають відігравати потреби у вільній творчій праці та в її універсальності, у власному вдосконаленні, виявленні й розвиткові здібностей, особливо до засвоєння знань, у максимально можливому продовженні активного життя та ін. З цього моменту щодо технологічного способу виробництва, який розвивається на автоматизованій праці, починається розвиток людини як самомети. Водночас суспільна форма капіталістичного способу виробництва призводить до появи, наприклад, у США, мільйонів функціонально неграмотних працівників, значної кількості безробітних, які втрачають кваліфікацію. Така ситуація характерна і для України 90-х XX ст. — початку XXI ст.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити