Економічний енциклопедичний словник

Бідність — спричинена рівнем розвитку продуктивних сил і характером економічної системи крайня недостатність наявних у людини, сім'ї, окремих соціальних верств засобів для задоволення мінімальних матеріальних і духовних потреб, тобто для нормального життя та життєдіяльності. Зумовленість Б. рівнем розвитку продуктивних сил полягає в тому, що їх низький рівень розвитку призводить до загального поширення Б. в країні (у слаборозвинених країнах), окремому регіоні, підвищення порогу бідності. За загальноприйнятою класифікацією, у світі на початку XXI ст. приблизно 1 млрд осіб були багатими, а 5 млрд жили в Б. Зумовленість Б. характером економічної системи полягає передусім в її залежності від типу економічної власності (на різні фактори і результати виробництва). Серед об'єктів власності найбільше впливає на Б. відсутність у найманих працівників власності на засоби виробництва, зокрема капіталістична власність на ці об'єкти привласнення. Так, у США 2000 на 5% найбагатших американців припадало понад 60% сукупного капіталу (основних фондів) у формі акцій, облігацій. За умов переважання ринкових важелів саморегулювання економіки Б. зростає, за оптимального поєднання цих важелів з демократичним державним і наддержавним регулюванням — зменшується. В Україні впродовж 90-х-початку XXI ст. внаслідок хибної соціально-економічної політики відбувалася інтенсивна деградація всіх елементів економічної системи, внаслідок чого значно знизився поріг Б. (глибина Б. збільшилась більш, ніж у 6 разів порівняно з 1990, а з урахуванням суспільних фондів споживання — в 10 разів) й зросли її масштаби. Бідними стали близько 90% населення, тоді як у 80-х XX ст. — менше 15% (див. Абсолютне погіршення становища найманих працівників). Поріг Б. — законодавчо встановлений рівень грошових доходів окремої людини, сім'ї, частини населення за певний час, який дає змогу задовольнити лише мінімальні фізичні потреби. На Б. також впливає політична система країни, рівень самосвідомості, організованості, ідеологія, національна ментальність. Існують різні критерії та методи вимірювання бідності (див. Критерії бідності; Методологія вимірювання бідності).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити