Економічний енциклопедичний словник

Предмети праці — речовина природи, на яку людина діє у процесі праці, піддаючи її обробці. Розрізняють П.п. двох видів: 1) дані самою природою (дерево, яке рубають); 2) піддані попередній обробці (наприклад, видобута руда на металургійному заводі). Такі П.п. називають сирим матеріалом. П.п. корисні копалини, деревина, що заготовляється. та ін. стають лише тоді, коли залучаються до процесу виробництва людською працею. В іншому випадку — це лише речовина природи. До загальних предметів людської праці належать природа, що оточує людину, земля і вода. Науково-технічний прогрес дає змогу створювати П.п., яких немає у природі (наприклад, синтетичні кристали, що використовуються в електроніці та інших сферах), основою для яких є речовини природи — основний матеріал. П.п., що додаються до основних, — допоміжний матеріал. НТР (її сучасний етап) сприяли виникненню П.п. з наперед заданими властивостями, зокрема нових конструкційних матеріалів, композитних, надчистих, надтвердих та ін. Найбільшою мірою поява принципово нових П.п. зумовлена процесом хімізації виробництва. Крім того, до нових особливостей П.п. належать: висока частка в них доданої вартості по відношенню до вартості вихідної сировини, значні витрати на НДДКР; багатогалузева приналежність (тобто їх виробництво на рівні багатьох галузей) та ін. Створення нових П.п. сприяє значному скороченню матеріаломісткості продукції, ресурсоощадності, інтенсифікації виробництва. Так, у США наприкінці 80-х частка сировини на одиницю промислової продукції скоротилася порівняно з 60- ми приблизно на 60%. Україна на початку XXI ст. відстає від розвинених країн у створенні принципово нових П.п. та їх використанні, внаслідок чого матеріаломісткість її продукції у декілька разів вища.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити