Економічний енциклопедичний словник

Премія (лат. Praemium — нагородо, винагорода) — 1) будь-яка винагорода у різних формах за певні досягнення, заслуги у різноманітних видах трудової діяльності; 2) винагорода покупцеві товару або послуги, кількісним вираженням якої є різниця між номінальною та реальною цінами; 3) сума, яку сплачує покупець опціону його продавцеві за придбання права купівлі-продажу цінних паперів або товарів за заздалегідь встановленою ціною протягом певного часу; 4) заздалегідь узгоджена неустойка, яку покупець акції виплачує її продавцеві за строкової угоди у разі відмови від операції в день розрахунку (біржова премія); 5) винагорода, яку страхувальник виплачує страховикові за перебраний ним на себе ризик (страхова премія); 6) винагорода між номінальною вартістю акцій та облігацій та їх біржовою ціною та інші.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити