Економічний енциклопедичний словник

Прескотт Едвард (нар. 1940) — лауреат Нобелівської премії з економіки 2004 "за внесок у теорію макроекономічної динаміки: концепцію послідовності економічної політики в часі та аналіз рушійних сил економічного циклу" (разом з Фінном Кідлендом, нар. 1943). П. народився у Норвегії, переїхав до США, 2004 став професором Каліфорнійського університету. Для обґрунтування своєї концепції П. і Кідленд використали метод "комп'ютерної імітації" з метою перевірки моделі реального економічного циклу. В цій моделі на основі комплексних економетричних досліджень розраховані показники, які порівнюють розрахункову траєкторію економічного циклу з реальними процесами циклічних коливань економіки США. її вихідними методологічними засадами послужили положення про прагнення споживачів отримати максимальну корисність, а фірмою — прибуток, після чого проводились розрахунки для певного базисного періоду з використанням показників, отриманих на основі економетричних досліджень за попередні роки. Цей метод дає змогу з'ясувати вплив раптових змін на рівень виробництва, обсяги інвестицій, споживання, зайнятість, ціни, а також на діяльність економічних суб'єктів, внаслідок чого відбуваються значні коливання навколо довготривалої тенденції економічного зростання. Отримані висновки не узгоджуються з кейнсіанською політикою економічної стабілізації, проголошують недоцільність втручання держави з метою послаблення таких економічних коливань, а отже, належать до неокласичного напряму економічної теорії. Сам процес економічного планування автори назвали грою з раціональними економічними суб'єктами і твердили про недоцільність контролю з боку держави за умови раціональних очікувань. Обмежити такі дії влади, вважають П. і Кідленд, можна відповідними законами. Водночас така концепція базується на недостатньо обґрунтованих методологічних засадах, значною мірою антиісторично підходить до оцінки ролі держави в сучасній економіці та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити