Економічний енциклопедичний словник

Престиж професії — відображення у суспільній свідомості становища в суспільстві певної професійної діяльності, соціально-економічної значущості та цінності різноманітних професій. Такий престиж зумовлюється притаманним професії змістом і характером праці, розміром заробітної плати працівників різних спеціальностей у межах тієї чи іншої професії, сукупністю морально-етичних норм і цінностей, які домінують у суспільстві, іншими чинниками (див. Соціальна престижність професії).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити