Економічний енциклопедичний словник

Привабливість інвестиційна на мікрорівні — комплексна характеристика підприємств, фірм, компаній тощо, в якій враховуються передусім такі найважливіші цілі інвестора, як отримання максимального прибутку за мінімальних ризиків. Основними елементами комплексної характеристики П.і.на м. є техніко-технологічна, трудова, організаційна, ресурсна, екологічна, економічна та правова. Техніко-технологічна привабливість інвестиційна визначається рівнем розвитку техніки та технології, структурою основних фондів, їх потужністю тощо. Трудова привабливість інвестиційна визначається загальноосвітнім і кваліфікаційним рівнем працівників, їх демографічною структурою, наявністю або відсутністю низки рис працівника нового типу (див. Працівник нового типу). Організаційна привабливість інвестиційна характеризується рівнем організації виробництва і праці, впровадженням прогресивних форм управління підприємством, систем заробітної плати тощо, які в сукупності визначають ефективність техніко-економічного поєднання живої праці з матеріально-речовими елементами виробництва. Ресурсна привабливість інвестиційна означає достатній рівень забезпечення необхідними матеріальними ресурсами, їх кількістю та якістю, умовами постачання. Екологічна привабливість інвестиційна визначається рівнем відповідності суб'єктів господарської діяльності чинним нормам охорони довкілля, нормативним актам з охорони довкілля, санітарно-гігієнічним нормам. Економічна привабливість інвестиційна характеризується показниками рентабельності, прибутковості, ліквідності, ризикованості, фінансової стійкості тощо. Важливою складовою економічної привабливості є обсяги реалізації товарів і послуг, собівартість продукції, потенційні можливості розширення ринків збуту. Правовий аспект привабливості інвестиційної визначається розмірами податків на прибуток, додану вартість, норм амортизаційних відрахувань, митних тарифів та ін. Комплексна характеристика П.і.на м. доповнюється системою показників наявності або відсутності належного інвестиційного клімату в країні (див. Інвестиційний клімат).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити