Економічний енциклопедичний словник

Принцип організації НДДКР в монополіях — основний принцип організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок у компаніях монополістичного типу, згідно з яким у головній науковій лабораторії ведуться дослідження середньо - і довготермінового характеру, віддача від яких очікується через 3—7 років, а невеликі дослідні групи в таких компаніях (їх відділеннях) виконують короткотермінові проекти, розраховані на 1—2 роки і здебільшого спрямовані на модернізацію виробів. Наймогутніші монополії витрачають на НДДКР значні кошти. Так, наприкінці XX ст. витрати на НДДКР "Дженерал моторз" перевищували 8 млрд дол., Форд — 6,3 млрд дол., Сіменс — майже 4,5 млрд дол., а найбільшими у розрахунку на 1 особу були витрати Майкрософт — 87 тис. дол. Внаслідок цього вони монополізують основну частину інтелектуальної власності, найдосконалішу техніку і технологію, передові форми організації виробництва і праці, а також найбільш освічену і кваліфіковану робочу силу, завдяки чому досягається найвищий синергічний ефект. Наприклад, продуктивність праці середнього працівника за валовою продукцією 500 наймогутніших монополій США більше ніж у чотири рази перевищує аналогічний показник для середнього працівника в економіці загалом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити