Економічний енциклопедичний словник

Принципи бухгалтерського обліку міжнародні — загальновизнані у міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку, які широко використовуються в національному обліку багатьох країн. До таких принципів належать: 1) майнова самостійність підприємства, що передбачає право купівлі-продажу та використання власного майна, відсутність зобов'язань організації за борги власника, і навпаки; 2) гроші є основним мірилом і засобом аналізу всієї сукупності господарських операцій всередині підприємства, фірми, компанії, а також між ними, державою тощо; 3) принцип діючого підприємства (фірми, компанії), згідно з яким вартість економічних ресурсів залишається стабільною до моменту закриття підприємства; 4) облік економічних ресурсів за вартістю, тобто ціною їх придбання підприємством; 5) подвійність запису, тобто запис будь-яких операцій в активі і пасиві; 6) консерватизм, головною вимогою якого є врахування прибутків після завершення операцій, а збитків — з часом появи припущень про їх можливість; 7) зіставність доходів і витрат; 8) послідовність, згідно з якою однакові, подібні господарські операції відображаються за допомогою єдиного методу обліку; 9) звітний період, або фінансовий рік — проміжок часу, протягом якого аналізується діяльність підприємства, завершується річним звітом, що надається його власникам і податковим органам, та інші принципи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити