Економічний енциклопедичний словник

Принципи інвестиційної діяльності — основні загальноприйняті правила та норми інвестиційної діяльності, встановлені державою, дотримання яких забезпечує рентабельність будівельного виробництва. Такими принципами є: 1) принцип ефективності — передбачає досягнення кінцевого позитивного економічного ефекту; 2) принцип стабільності — означає необхідність антициклічної (у т.ч. антикризової) політики держави з метою недопущення значного погіршення економічної кон'юнктури у будівництві, а отже, зростання безробіття, посилення інфляції та ін.; 3) принцип системності — передбачає комплексний підхід держави до вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем; 4) принцип оптимальності — вимагає оптимального впливу держави на будівельне виробництво з урахуванням ринкових важелів і корпоративної планомірності, а також раціонального поєднання економічних, правових і адміністративних важелів; 5) принцип єдності стратегічного, середньо-термінового і поточного державного регулювання — реалізується шляхом використання цільових комплексних програм, прийняття планів на відповідні проміжки часу; 6) принцип поступовості — передбачає поступове обмеження державного регулювання до оптимальних меж за умов перехідної економіки і відповідного посилення корпоративної планомірності та механізму ринкового регулювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити