Економічний енциклопедичний словник

Принципи кредитування — принципи, на яких ґрунтується надання кредиту позичальнику. П.к. є: повернення, дотримання термінів повернення, забезпеченість кредиту, диференціація кредитів, платність, цільове призначення кредитів. Так, принцип забезпеченості кредиту полягає в тому, що кредити надаються банками під забезпечення будь-якого виду, що не гарантує повернення позики, але зменшує ризик. На практиці застосовуються різноманітні види забезпечення кредиту: закладання майна, гарантії і поруки, переуступки контрактів, забезпечення дорожніми і товарними документами, цінними паперами, дорогоцінними металами, векселями та ін. Тому від вибору системи забезпечення кредиту значною мірою залежить ефективність кредитної політики. Банки можуть надавати і не забезпечені кредити, але еони мають обмежений характер, оскільки пов'язані з великим ризиком для банку та надаються під високий відсоток. Принцип платності полягає у тому, що клієнт сплачує, крім вартості основного боргу, додаткову суму грошей у вигляді відсотка. На розмір і динаміку ставки відсотка впливають як загальні макроекономічні, так і мікроекономічні фактори, які залежать від учасників кредитного процесу. До загальних макроекономічних факторів можна віднести співвідношення попиту на позичкові кошти та їх пропозицію, рівень інфляції та ін. Мікроекономічні фактори визначаються умовами функціонування конкретного банку, його становищем на ринку позичкових капіталів, ступенем ризиковості здійснюваних ним операцій та ін.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити