Економічний енциклопедичний словник

Принципи організації — основні, вихідні правила визначення процесу організації та його вдосконалення. До П.о. належать: 1) комплексне врахування конкретних умов процесу виробництва товарів і надання послуг; 2) чітке обґрунтування стратегічної мети; 3) розробка похідних від такої мети цілей і завдань; 4) підпорядкування організаційно-правових форм підприємств, фірм і компаній стратегічній меті та похідним від неї цілям; 5) правильний вибір основного напряму діяльності залежно від результатів маркетингових досліджень; 6) узгодженість дій усіх підрозділів організації, а також підприємств-постачальників; 7) оптимальне поєднання централізму і децентралізму; 8) залучення до процесу ухвалення відповідних рішень усіх учасників виробничого процесу; 9) створення потужних і динамічних матеріальних і моральних стимулів для реалізації стратегічної мети організації та похідних цілей. П.о. повинні раціонально поєднуватись з принципами самоорганізації — активна участь найманих працівників, зокрема, використання ними бригадної форми організації праці (автономних бригад), свідомий та активний відбір прогресивного досвіду та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити