Економічний енциклопедичний словник

Принципи підприємництва — загальновизнані й поширені правила господарських дій. Закон України "Про підприємництво" визначає такі основні П.п.: 1) вільний вибір діяльності; 2) залучення на добровільних засадах до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; 3) самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів виготовлюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства; 4) вільне наймання працівників; 5) залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, яке не заборонене або не обмежене законодавством; 6) вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством; 7) самостійне провадження підприємцем — юридичною особою — зовнішньоекономічної діяльності, використання належної йому частки валютної виручки на власний розсуд. Крім цих принципів, які значною мірою відображають правові основи підприємництва, кожне підприємство за соціально-орієнтованої ринкової економіки має функціонувати на принципах господарського (комерційного) розрахунку, основними з яких є: самоокупність, самофінансування, самозабезпечення, матеріальна зацікавленість, економічна відповідальність, господарська самостійність у межах чинного законодавства у поєднанні з контролем державних органів за його дотриманням. Найважливіші ознаки господарського розрахунку: 1) отримання прибутку на основі створення необхідних суспільству товарів і послуг та підвищення ефективності виробництва; 2) економічна відповідальність за невміле господарювання, неефективне використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових). Наслідком такого господарювання може стати банкрутство. Підприємства несуть економічну відповідальність перед іншими підприємствами за виконання своїх договірних зобов'язань, за виконання замовлень держави, перед споживачем, перед банками та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити