Економічний енциклопедичний словник

Принципи управління — цілеспрямоване використання у практиці управління об'єктивних законів світу, які втілюються в основних правилах, нормах такого управління. Такими П.у. є: єдність політичного та економічного підходів у практиці господарської діяльності; гнучкість економічної політики залежно від внутрішніх і зовнішніх умов; залучення найманих працівників до активного управління на різних рівнях; диференційований підхід до різних об'єктів управління; пріоритет економічних важелів поряд з адміністративними та творче використання правових методів; своєчасне та всебічне використання об'єктивної та достовірної інформації і чітке обґрунтування на цій основі управлінських рішень; раціональне поєднання централізованого керівництва (наявність єдиноначальності) з використанням досвіду місцевого самоуправління та колективним рішенням загальних для організацій питань та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити