Економічний енциклопедичний словник

Принципи управління персоналом — основні правила і норми, яких повинні дотримуватись керівники в процесі управління працівниками. До таких принципів належать: 1) людина — головне джерело підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва; 2) планування довготривалої потреби в кадрах, зокрема підготовки молодих спеціалістів, їх просування по службі тощо; 3) ретельний добір і розстановка кадрів; 4) оптимальне поєднання єдиноначальності і колективності; 5) проста форма управління, невеликий управлінський штат; 6) формування на підприємствах та фірмах і компаніях декількох лідерів і багатьох новаторів; 7) органічне поєднання автономії окремих працівників з жорстким централізмом; 8) постійний контроль за виконанням завдань і водночас довіра до працівників; 9) формування у працівників економічного мислення, техніко-технологічної та ділової культури; 10) принцип прогресивності — орієнтація на передовий досвід в управлінні працівниками (вітчизняний і зарубіжний); 11) науковість —- в управлінні персоналом слід спиратись на досягнення науки, на вимоги економічних законів тощо. Водночас у різних країнах можуть використовуватись й інші принципи, залежно від історичних традицій та умов, менталітету тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити