Економічний енциклопедичний словник

"Природні" втрати — втрати товарно-матеріальних цінностей під час їх транспортування, збереження та реалізації у нормованій та не нормованій формах. Нормовані втрати — це втрати маси або об'єму товарно-матеріальних цінностей внаслідок усихання, вивоювання, розпилення тощо, а також від випадкового розбиття і ламання. Не нормовані — брак, псування таких цінностей, а також їх недостача, биття, ламання понад встановлену норму. Нестача товарно-матеріальних цінностей за відсутності затверджених норм втрат покладається на винних осіб і розглядається як їх понаднормова нестача. Розмір "П".в. розраховують для кожного виду цінностей окремо множенням відповідної норми з урахуванням середнього терміну зберігання на кількість таких цінностей, відпущених зі складу за інвентаризаційний період, а разом Із залишком їх — на кінець такого періоду. Назва "П".в. відображає сутність таких втрат лише щодо нормованих.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити