Економічний енциклопедичний словник

Пристосування економіки — 1) адаптація національного господарства до вимог науково-технічного прогресу, передусім НТР, а також до зовнішнього економічного середовища, що супроводжується передусім вдосконаленням господарського механізму, чинного законодавства і випуском конкурентоспроможних товарів і послуг на внутрішньому й зовнішньому ринках та іншими процесами; 2) здійснення макроекономічної політики (в т.ч. грошово-кредитної, фінансової, структурної, інвестиційної та ін.), інших форм державного регулювання з метою узгодження економіки країни з вимогами світового господарства, передусім світового ринку. П.е. МВФ висуває як умову надання кредитів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити