Економічний енциклопедичний словник

Прогнозування бюджетне — науково обґрунтовані пропозиції щодо тенденцій і напрямів розвитку бюджету (державних доходів і видатків) на близьку і віддалену перспективу, альтернативних шляхів і термінів досягнення пріоритетних цілей. П.б. органічно пов'язане з тенденціями та потребами економіки (близькими і віддаленими), економічною політикою держави, ґрунтується на економічних прогнозах науково-технічного прогресу і сприяє реалізації національних пріоритетів, визначених урядом цілей. П.б. здійснюється в розвинених країнах світу вже майже чотири десятиліття і має, зокрема у США, назву "планування-прогнозування-бюджетування". Його мета — посилення контролю за витрачанням коштів держбюджету, з одного боку, і скорочення або скасування витрат, які не узгоджуються з вимогами соціально-економічного прогресу — з іншого. Тому П.б. базується як на закономірностях і тенденціях щодо основних статей податків (оскільки з їх допомогою акумулюється понад 90 % доходів державного бюджету і доходів), так і на виборі найоптимальніших варіантів цих статей залежно від визначених пріоритетів, результатів інших макроекономічних прогнозів. Водночас П.б. передбачає активне сприяння реалізації цих пріоритетів, є орієнтиром для здійснення бюджетної політики та бюджетного планування. Зокрема, в бюджетних прогнозах розраховують обсяги фінансових ресурсів у країні, оптимальні розміри їх акумулювання в бюджеті (щодо обсягів ВНП та національного доходу), їх розподіл між центральним, регіональним і місцевими бюджетами, вплив через дохідну та видаткову частини на розвиток соціальної сфери, економіки, науки і техніки тощо. Так, у бюджеті України на 2006 прогнозується зростання ВВП на 9,5% (до 525 млрд грн) за рахунок збільшення інвестицій, зниження податків та ін., інфляції — на 9,3%, прожиткового мінімуму — до 500 грн, мінімальної заробітної плати — до 400 грн.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити