Економічний енциклопедичний словник

Прогнозування глобальне — розробка прогнозів з загальнопланетарного масштабу, які оцінюють перспективи та проблеми розвитку людства. До П.г. відносять: 1) припинення гонки озброєнь, розрядку напруженості в міжнародних відносинах, загальне і повне роззброєння, забезпечення стабільного миру; 2) подолання екологічної кризи, ефективна й комплексна охорона навколишнього середовища; 3) ліквідація наслідків колоніалізму та неоколоніалізму і подолання відсталості слаборозвинених країн; 4) забезпечення людства, кількість якого зростає, засобами життєдіяльності (продовольством, сировиною, енергією); 5) встановлення демографічної рівноваги та оптимуму на планеті, їх підтримання; 6) оптимізація розселення людства на планеті й мирне освоєння космічного простору; 7) ліквідація хвороб, злочинності, експлуатації; 8) раціональне використання глибин Світового океану; 9) розвиток людини, її освіти, культури, всіх сутнісних сил; 10) вибір моделі людства, передусім соціально-економічної, оптимальної для більшості країн і народів, яка б сприяла розв'язанню всіх інших глобальних проблем людства. Такою моделлю не може бути ринкова економіка, ринкова система, що ґрунтується на приватній власності, а також сучасні форми науково-технічного прогресу. П.г. розвивається з кінця 60-х—початку 70-х XX ст., з розробкою математичних моделей, низки важливих балансів загальнопланетарного масштабу (паливно-енергетичного, матеріально-сировинного, продовольчого та ін.).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити