Економічний енциклопедичний словник

Прогнозування економіки — комплекс наукових передбачень про тенденції розвитку економічної системи та її найважливіших підсистем та елементів, що базується на дослідженні законів і закономірностей розвитку сукупності макроекономічних явищ і процесів з метою з'ясування найімовірніших і альтернативних тенденцій, форм і способів такого розвитку і обґрунтування на цій основі виваженої економічної програми і політики держави. Так, щодо продуктивних сил у межах П.е. можна обґрунтувати прогнози розвитку науки і техніки (а в їх єдності — науково-технічного прогресу), основної продуктивної сили, в т.ч. робочої сили, інформації. Крім того, П.е. здійснюється на основі демографічних, природоресурсних, регіональних, зовнішньоекономічних прогнозів та ін. Розробка П.е. здійснюється на довготривалий (10—30 років) і середньо-тривалий (2—5 років) періоди, які відтак конкретизуються у щорічних планах на один рік на загальнонаціональному, регіональному, міжгалузевому (наприклад, розвиток агропромислового, паливно-енергетичного комплексів та ін.) і галузевому рівнях. Суб'єктом П.е. є держава в особі державних органів управління різних рівнів, а головним відповідальним — міністерство економіки. Науково обґрунтовані прогнози служать основою для формування джерел фінансових, трудових, інвестиційних, природних та інших ресурсів, провадження інноваційної, грошово-кредитної, фінансової та інших форм економічної політики. Обґрунтування П.е. передбачає попереднє формування надійної інформаційної бази, після чого здійснюється комплексний аналіз об'єкта прогнозування та зовнішнього середовища, напрямів і механізмів впливу на об'єкт; з'ясовуються основні тенденції та найвірогідніші альтернативні соціально-економічні форми розвитку народного господарства, що є підставою для обґрунтування комплексної програми його розвитку та виваженої економічної політики держави, після чого дається системна оцінка якості прогнозу. У П.е. використовують економіко-математичні, статистичні, експертні та інші методи.




Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити