Економічний енциклопедичний словник

Прогнозування товарних ринків — науково обґрунтовані передбачення ймовірного стану товарних ринків, основні напрями та тенденції розвитку кон'юнктури таких ринків, передусім внутрішнього і зовнішнього. У межах національної економічної системи розрізняють народногосподарське, регіональне, міжгалузеве та галузеве П.т.р. Найважливішими факторами, які впливають на динаміку розвитку товарних ринків, є темпи розвитку економіки, реальних доходів населення та його платоспроможного попиту, соціально-економічна структура суспільства, особливості розгортання НТР, темпи зростання цін та ін. На основі П.т.р. здійснюється планування обсягів товарних ринків, розробляються практичні рекомендації для торгової політики держави. Для отримання надійних прогнозів стану товарних ринків на довготривалий та середньо-тривалий періоди всебічно вивчаються динаміка товарних ринків у попередній період і за сучасних умов, закономірності цього процесу, здійснюється комплексний аналіз кон'юнктури світового ринку та його можливого впливу на місткість внутрішнього ринку, що дає підставу для виявлення тенденцій розвитку товарних ринків на майбутнє.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити