Економічний енциклопедичний словник

Прогнозування у системі експортного маркетингу — один із завершальних етапів комплексного вивчення зовнішніх ринків (міжнародного маркетингу); стратегічне планування, змістом якого є оцінка можливих змін кон'юнктури зовнішніх ринків збуту (зокрема, прогнози попиту), обсягів та якості реалізованої продукції та інших параметрів внутрішньо - та зовнішньоекономічної діяльності підприємств-експортерів. Результати такого прогнозування — основа для розробки поточних, середньо- та довготермінових планів господарської діяльності, а також прогнозної оцінки сировинних ресурсів, матеріалів, комплектуючих виробів, інноваційної та науково-дослідної діяльності, фінансових, інвестиційних, людських ресурсів, розвитку транспорту та інших параметрів. Предмет короткотермінових прогнозів — оцінка можливих змін цін на товари та послуги і попиту на них. У процесі складання прогнозів на попит спершу прогнозують зміну попиту на аналогічну продукцію в межах наявних ринків збуту, відтак — попит окремих категорій споживачів або регіонів. У прогнозах на тривалий час здійснюється соціально-економічне (з урахуванням впливу демографічних, соціальних, політичних, законодавчих та інших змін у майбутньому на умови НДДКР і господарської діяльності), науково-технічне (визначають зміни техніки, технології, можливе оновлення номенклатури виробів та їхні якості, структури виробничих витрат та ін.) прогнозування (прогнозування капітальних витрат), визначаються перспективи залучення нових земельних масивів під нове будівництво, підвищення ефективності виробництва та інші аспекти господарської діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити