Економічний енциклопедичний словник

Програма економічного розвитку — комплекс взаємопов'язаних цілей і завдань щодо перспектив розвитку господарства країни на коротко -, середньо - та довготерміновий період, з одного боку, і необхідних для їх реалізації ресурсів, заходів — з іншого, спрямованих на досягнення тактичної або стратегічної мети. П.е.р. безпосередньо охоплює всі підсистеми національної економічної системи (продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні та відносини економічної власності, а також господарський механізм), а опосередковано — соціальні, правові, політичні, культурні, ідеологічні та інші заходи, які впливають на реалізацію П.е.р. Окремими ланками П.е.р. є науково-технічна, інноваційна, інвестиційна програми, програма створення ефективних і стабільних стимулів до праці, програма структурних реформ, аграрна, регіональна, зовнішньоекономічна, соціально-економічна (сфери освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення, допомоги безробітним та ін.). П.е.р. у межах окремої країни можуть прийматися на загальнонаціональному, регіональному та міжрегіональному рівнях. Основними економічними важелями розвитку цих підсистем і господарства країни загалом є податкова, грошово-кредитна, антимонопольна, амортизаційна, цінова, бюджетна політика, а також форми економічної політики, які випливають із назви відповідних підсистем: науково-технічна, інноваційна, інвестиційна та ін. Організаційні та управлінські важелі — поліпшення або істотна перебудова структури управління народним господарством (зокрема, перехід від галузевої до функціональної форми управління), підготовка управлінських кадрів, вміле запозичення передового досвіду та ін. В Україні в 90-х XX ст. було прийнято більш як десять програм, а в межах бюджетного фінансування в окремі роки — від 50 до 200 програм, які характеризувалися неузгодженістю, незначним фінансуванням, розпорошеністю, відсутністю найважливіших національних пріоритетів та ін. Джерелами фінансування П.е.р. є бюджетні ресурси і позабюджетні кошти, що акумулюються в різних фондах, іноземні кредити, внески фізичних та юридичних осіб тощо. На основі П.е.р. формується відповідна система державного регулювання економіки, в т.ч. економічна політика (див. Економічна політика: Державне регулювання економіки).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити