Економічний енциклопедичний словник

Прогресивне оподаткування — система оподаткування, за якої податкові ставки збільшуються із зростанням доходів фізичних і юридичних осіб. У розвинених країнах розрізняють два види прогресії: просту і складну. За першої ставки оподаткування зростають із зростанням доходів (або вартості майна) для всієї суми доходів (або вартості майна). За другої — доходи або майно поділяють на дві частини, кожна з яких оподатковується за різними ставками, тобто підвищеною ставкою оподатковується не весь дохід або майно, а лише друга частина. Крім того, друга частина доходів або майна може бути поділена на декілька ступенів (розрядів), кожен з яких оподатковується за різними ставками. Складна прогресія оподаткування будується за принципом зменшення прогресії оподаткування на зростаючі доходи (або вартість майна), тому вигідна багатьом. У деяких розвинених країнах в останні десятиріччя XX ст. спостерігалося зменшення прогресивної шкали оподаткування. Так, у США найвища ставка податку на особисті доходи до 1964 становила 91%, у 1976 — 70%, 1984 — 55%, 1987 — 43%, з 1988 до кінця 90-х — 33%. Найвища шкала прогресії особистого подохідного податку існує у Швеції: 1990 — 72%, що на 10% менше, ніж 1984. За прогресивними ставками у багатьох країнах світу оподатковуються доходи лише до певних меж. Так, до реформи найвища ставка оподаткування у США становила 50% доходу понад 159 тис. дол., частина доходів понад цю суму оподатковувалася не за прогресивними, а за пропорційними ставками. Основна частина податків на соціальне страхування — пропорційна, а за певною межею — регресивна. Значною мірою регресивним є й майновий податок. П.о. більш демократичне й гуманістичне, ніж пропорційне. В Україні максимальну ставку оподаткування особистих доходів у листопаді 1995 знижено з 50 до 40 %, що було вигідно передусім найбагатшим верствам. У 2004 максимальна ставка подохідного податку була знижена з 40 до 20% для найвищих доходів і до 10% — для всіх інших, що посилює податкову експлуатацію найбідніших і сприяє збагаченню кланів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити