Економічний енциклопедичний словник

Продукти праці — матеріальні та нематеріальні результати процесу праці, що виробляються з метою задоволення потреб людей. Матеріальні П.п. існують у речовій формі і відокремлюються від процесу виробництва, а нематеріальні (або послуги) такої форми не мають і задовольняють потреби людей, як виробнича діяльність, під час їх створення. П.п. у різних суспільно-економічних формаціях існують у неоднакових економічних і соціальних формах. Так, у первіснообщинному ладі П.п. набувають лише натуральної економічної форми; у всіх наступних формаціях, де розвиваються товарно-грошові відносини, економічною формою їх існування є товар. Якщо такі відносини не домінують, товарна форма П.п. поєднується з натуральною. Суспільна форма П.п. визначається передусім відносинами власності на засоби виробництва у певній суспільно-економічній формації. Наприклад, за первіснообщинного ладу, де панувала суспільна та колективна власність, П.п. набуває форми суспільно-колективного продукту виробництва і привласнення. За рабовласницького суспільства, де існували різні типи власності, П.п. набуває суспільної форми державного рабовласницького продукту (створювався рабами на державних підприємствах), приватного рабовласницького продукту (створювався у рабовласницьких латифундіях), приватного трудового продукту (створювався вільними селянами і ремісниками). За капіталізму, де товарне виробництво набуває загального характеру, суспільною формою П.п. є капіталістичний товар. За умов соціалізації економічної системи у багатьох розвинених країнах світу поряд з капіталістичним товаром виробляється соціалістичний продукт (наприклад, на народних підприємствах), який набуває економічної форми капіталістичного товару у процесі обміну.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити