Економічний енциклопедичний словник

Продуктивна сила суспільної праці — сукупність конкретних видів трудової діяльності, а отже, зс е системи поділу праці, спрямованих на збільшення обсягів економічних благ. Зростання П.с.с.п. відбувається внаслідок прогресивних змін у всіх конкретних видах праці шляхом удосконалення трудових навиків, набуття позитивного досвіду, підвищення загальноосвітнього та кваліфікаційного рівнів робочої сили, поглиблення суспільного поділу праці, зміщення пропорцій між фізичною і розумовою працею та ін. Основним джерелом зростання П.с.с.п. є перетворення набутих знань у вищу кваліфікацію працівників у процесі праці, збагачення їх новими трудовими навичками. Вимірюється П.с.с.п. відношенням результатів суспільної праці до витрат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити