Економічний енциклопедичний словник

Продукція умовно чиста — вартість виготовленої продукції без матеріальних витрат з урахуванням амортизації основних фондів. Така продукція на мароекономічному рівні включає національний дохід та амортизаційні відрахування, а на рівні окремого підприємства, фірми, компанії, галузі є чистою продукцією.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити