Економічний енциклопедичний словник

Промисловий переворот — швидкий перехід від технологічного способу виробництва, що базувався на ручній праці, до способу виробництва, заснованого на машинній праці. Вперше стався наприкінці XVIII— на початку XIX ст. Основою такого переходу став розвиток капіталістичної мануфактури. П.п. розпочався з винайдення робочої машини для текстильної промисловості, зумовленого значним розширенням попиту на тканини. Водночас поява такої машини ввійшла в технічну суперечність із двигуном, що тоді існував, і спричинила революцію в паровій машині (паровий двигун, створений Джеймсом Уаттом 1765, був у 100 разів потужнішим за фізичну силу робітника). Поява цієї машини зумовила революційні зміни в обробці сировини, зокрема винайдення вовночесальних машин. Крім того, в 60—80-х XIX ст. машини стали широко використовуватися в паперовій, поліграфічній промисловості та інших галузях, а також на транспорті. Використання машин різко підвищило попит на метал, що призвело до техніко-технологічного перевороту в металургійній промисловості. Кінцевим етапом П.п. стало виготовлення машин з використанням машинної праці, а отже, поява машинобудівної галузі. В Україні П.п. внаслідок панування феодальних відносин (лише 1861 було скасовано кріпосне право) відбувся наприкінці XIX ст. і призвів до поглиблення суспільного поділу праці, витіснення підприємств мануфактурного типу великими фабриками і заводами, до посилення процесів концентрації виробництва та капіталу й централізації капіталу, до технологічного підкорення праці капіталом, до поступового заперечення індивідуальної (приватної) капіталістичної власності монополістичною власністю у формі акціонерних компаній, до пролетаризації дедалі більшої кількості найманих працівників, отже, до зміни соціальної структури суспільства. Паралельно з цими процесами збільшувалась армія безробітних, посилювались зубожіння народу, класові суперечності та боротьба, що призвело до переростання капіталізму у вищу стадію (див. Капіталістичний спосіб виробництва).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити