Економічний енциклопедичний словник

Пропорції економічні — визначені за певними критеріями кількісно-якісні співвідношення між окремими підсистемами, елементами та компонентами народного господарства. За матеріально-речовою ознакою розрізняють передусім трудові (забезпеченість країни трудовими ресурсами, працівників — робочими місцями, співвідношення між підготовленою кваліфікованою і не кваліфікованою робочою силою та ін.), речові (характеризують на мікро- та макрорів- ні співвідношення певних видів продукції та джерел їх забезпечення) і вартісні (співвідношення між ВВП і національним доходом, між нагромадженням і споживанням національного доходу тощо) пропорції. За економічним змістом виокремлюють галузеві (співвідношення між виробництвом чавуну і сталі у межах металургійної галузі), міжгалузеві (між виробництвом промислової і сільськогосподарської продукції), територіальні (співвідношення між природними і трудовими ресурсами у межах окремого регіону або країни), народногосподарські (між різними підсистемами суспільного відтворення та всередині кожної з них, між окремими сферами національної економіки та ін.) і зовнішньоекономічні (наприклад, співвідношення між експортом та імпортом) пропорцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити