Економічний енциклопедичний словник

Проста капіталістична кооперація — найпростіший вид капіталістичних підприємств, заснованих на приватній капіталістичній власності на засоби виробництва та створений продукт, в яких під контролем капіталіста планомірно працювало багато найманих робітників з метою виробництва більшої додаткової вартості. Як наслідок планомірної праці найманих робітників й пропорційності виникла нова колективна продуктивна сила, зумовлена також конкуренцією та змагальністю між робітниками, економією елементів постійного капіталу. Проте ця нова продуктивна сила привласнюється капіталістом, що означає суперечність між колективною працею і приватним привласненням, відсутність дії закону єдності праці і власності. Водночас між найманими робітниками відсутній постійний поділ праці, що значно знижує зростання нової продуктивної сили і служить важливим фактором переходу П.к.к. у розвиненіший вид капіталістичних підприємств — капіталістичну мануфактуру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити