Економічний енциклопедичний словник

Просте відтворення — відтворення, здійснюване в незмінних масштабах, за однакового рівня техніки і продуктивності праці. Основні його складові — відтворення в незмінних масштабах матеріального продукту, відносин економічної власності та людини (людини-працівника і людини-власника). П.в. переважало у докапіталістичних формаціях. П.в. було типовим і для феодального способу виробництва. Додатковий продукт, створений селянами і ремісниками, споживався панівним класом. Навіть за розширеного відтворення у феодальному господарстві отриманий більший додатковий продукт споживався феодалами. Для капіталізму типовим є розширене відтворення. П.в. здійснюється лише під час економічних криз.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити