Економічний енциклопедичний словник

Просте товарне виробництво — виробництво товарів, що базується на власній праці товаровиробника (і членів його сім'ї) та приналежності йому виготовлених продуктів, а отже, на відсутності експлуатації. Виникло на останніх етапах розвитку первіснообщинного ладу, існує дотепер. Основними причинами його живучості є адекватність приватної власності (заснованої на власній праці) біологічній природі людини, економічна відокремленість товаровиробників, існування суспільного поділу праці. П.т.в. в усіх суспільно-економічних формаціях було підпорядковане панівній формі виробництва. За рабовласницького ладу воно було похідним щодо рабовласницьких латифундій і ергастерій, за феодалізму — щодо капіталістичного товарного виробництва. Найбільшого поширення у розвинених країнах набуло в сільському господарстві, роздрібній торгівлі, сфері послуг, лісовому господарстві. У сільському господарстві кількісно переважають фермерські господарства, що базуються на сімейній праці, але переважну кількість товарної продукції у багатьох розвинених країнах виготовляють великі капіталістичні ферми та корпорації. П.т.в. передбачає подовження робочого дня, значну інтенсивність праці господаря та членів його сім'ї, відсутність відпусток або їх значне скорочення та ін. Однак підприємства цього сектору найчастіше банкрутують. Через механізми цін, кредитний механізм тощо вони потрапляють в економічну залежність (повну або часткову) від капіталістичних товаровиробників. Водночас прагнення реалізації своїх підприємницьких здібностей, намагання розбагатіти, певні переваги дрібного товарного виробництва (гнучкість, економія на управлінських витратах тощо) є однією з визначальних причин їх масового виникнення. П.т.в. в Україні існує у формі індивідуального (або сімейного) фермерського господарства, індивідуальної трудової діяльності тощо, які в процесі господарської діяльності стикаються зі складнішими економічними проблемами, ніж на Заході (відсутність відповідної техніки, високі відсоткові ставки за кредити та ін.).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити