Економічний енциклопедичний словник

Біржа товарна (в економічному аспекті) — високоорганізована форма гуртової торгівлі, в межах якої (форми) виникають і розвиваються економічні відносини, в тому числі відносини привласнення між учасниками (передусім компаніями) торгівлі у процесі купівлі-продажу товарів за умов реального і ф'ючерсного товарообороту через механізм різних цін (купівельних і продажних), спекулятивних операцій, страхування операцій тощо. Б.т. поділяють на міжнародні, універсальні й спеціалізовані. Найважливіші центри міжнародної торгівлі знаходяться в США, Англії та Японії, на них припадає понад 90% міжнародного біржового обороту. На універсальних Б.т. продають промислові та сільськогосподарські товари, на спеціалізованих — окремі товари або споріднені групи товарів. На Б.т. здійснюються два види товарообігу: реальний і ф'ючерсний. Реальний передбачав перехід товару від продавця до покупця. На такі поставки припадає близько 10% світової торгівлі відповідними товарами. При ф'ючерсному здійснюється продаж прав на товар (наприклад, на майбутній урожай), торгівля ф'ючерсними контрактами, тому рух товару тут необов'язковий (див. Біржа ф'ючерсна). Нерідко ці два види продажу взаємопов'язані. Операції з хеджування — основна сфера діяльності Б.т. На другому місці в діяльності Б.т. — спекулятивні операції. Учасники цих операцій отримують прибуток внаслідок різниці цін на товари на різних біржах і в різний час. Важливим у діяльності Б.т. є котирування цін. Крім того, на Б.т. встановлюються стандарти на товари, розробляються типові контракти, здійснюються арбітражні функції, узагальнюється й поширюється інформація про фінансовий стан членів біржі, здійснюються розрахунки між ними тощо. Діяльність Б.т. (як і фінансових) контролює держава прийняттям відповідного законодавства, в якому визначаються правила їх діяльності (в т.ч. клієнтів і посередників), права та обов'язки. Держава регламентує діяльність Б.т. через фінансово-кредитний механізм, податкову політику, впливає також на ціновий механізм Б.т. через підвищення цін за державними контрактами, надання субсидій та пільгових кредитів виробникам тощо. У певний час держава може навіть обмежувати кількість спекулянтів. В Україні 2003 була 201 Б.т. (1994 — 25, 1996 — 25), проте обсяги укладених на них угод збільшилась лише у 3 рази і становили менше 2,6 млрд. грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити