Економічний енциклопедичний словник

Протекціонізм — державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції та сприяння національним компаніям у проникненні на зовнішні ринки. П. здійснюється через встановлення високих митних тарифів на товари, що ввозяться з-за кордону; не тарифні обмеження, до яких належать кількісні (встановлення квот, добровільне обмеження експорту, ліцензування), валютні (регламентації операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями, укладання митної процедури) обмеження, а також через встановлення підвищених вимог до технічних, санітарних стандартів, оподаткування товарів на внутрішньому ринку, антидемпінгових мит тощо. Розвинені країни світу використовують майже 800 видів не тарифних бар'єрів, за допомогою яких держава стримує імпорт понад 50% усіх товарів. Ознакою протекціоністської політики на сучасному етапі є впровадження колективного та селективного протекціонізму країнами-членами інтеграційних угруповань щодо третіх країн. Найбільшою мірою такий протекціонізм властивий країнам ЄС. Водночас слаборозвинені країни Африки, Азії та Латинської Америки створили до 15 замкнених економічних угруповань, у межах яких здійснюється лібералізація торгівлі, вживаються протекціоністські заходи щодо третіх країн: насамперед митні тарифи, ліцензування і квотування імпорту, а також валютні обмеження.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити