Економічний енциклопедичний словник

Професійна орієнтація — науково обґрунтована система форм, методів і засобів впливу на людину з метою раціоналізації її професійного самовизначення і вибору на основі врахування особистісних характеристик та інтересів індивіда, а також узгодження з інтересами колективу і суспільства у розвитку ринку робочої сили, зокрема у конкретних видах трудової діяльності. П.о. реалізується шляхом органічного поєднання професійної інформації (комплекс засобів щодо накопичення та вдосконалення системи даних про зміст і перспективи сучасних професій, форми і методи набуття професій, стан і перспективи ринку робочої сили, основні вимоги до людини, яка бажає оволодіти ними), професійної консультації (творча взаємодія психолога-консультанта та людини з метою вивчення її психологічних характеристик, стану здоров'я, професійних інтересів тощо), професійного доброботу та адаптації (передбачає низку заходів, спрямованих на пристосування людини до особливостей професійної діяльності в організації) і формування людини на підприємстві, фірмі, в компанії як працівника). На цій основі повинні здійснюватися політика держави у сфері П.о. передусім з молоддю, розробка та удосконалення необхідних законів і підзаконних актів, а також створення організаційно-методичної бази вдосконалення технологій, проведення профорієнтаційної роботи з різними категоріями молоді і розробка нових, досконаліших тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити