Економічний енциклопедичний словник

Біржа фондова — базова установа сучасної інфраструктури, в межах якої функціонують і розвиваються економічні відносини у процесі купівлі — продажу цінних паперів акціонерних компаній, облігацій державних позик, біржових місць, діяльності посередників, а також мобілізації коштів для довготермінових інвестицій, на основі яких відбувається привласнення додаткового продукту. Членами Б.ф. є переважно її засновники: окремі індивіди і кредитно-фінансові інститути. Засновники можуть розширити коло членів Б.ф. через продаж біржових місць. Члени Б.ф. або державні органи, які контролюють її діяльність, встановлюють умови, за яких компанія може бути допущена до біржової торгівлі. Щоб котируватися на Нью-Йоркській біржі, корпорація повинна мати певну суму активів, загальну кількість випущених акцій — не менше 1 млн. шт., кількість акціонерів, які володіють не менше 100 акціями, — 200 тис. Тому в середині 90-х на цій біржі котирувалися акції лише 1800 наймогутніших корпорацій (із близько 4 млн. усіх корпорацій США), а кількість найменувань акцій — понад 1000. У 2001 із лістінга (див. Лістинг) цієї біржі було виключено 214 компаній. Членами Б.ф. можуть бути лише високорентабельні компанії. На Б.ф. також продають облігації державних позик. У США та Японії склалася моноцентрична біржова система — в кожній з цих країн домінує одна Б.ф., розташована у фінансовому центрі країни. В Німеччині, Канаді — поліцентрична біржова система: крім головної Б.ф. існують одна або кілька провідних. Найвищий рівень безпеки інвесторів — на офіційному ринку, де котируються акції великих підприємств. У 1993 на офіційному ринку здійснювалася торгівля понад 15600 цінними паперами, на регульованому — понад 6000 і у позабіржовому обороті — майже 2200 цінними паперами. Наприкінці XX ст. оборот світової торгівлі акціями становив понад 40 трлн дол. Реєстрація на Б.ф. піднімає престиж компанії, полегшує доступ до ринку капіталу, сприяє підвищенню курсу її акцій, отже, розширює коло акціонерів. Членство у Б.ф. вимагає постійного підтвердження високим і стабільним курсом акцій, тому показники курсу акцій є свідченням ділової активності, стабільності економіки. Купівля — продаж акцій на Б.ф. здійснюється за допомогою посередників — дилерів, брокерів та ін.(див. Дилер; Брокер). Керівним органом на Б.ф. є біржовий комітет. Б.ф. здійснює розподіл і перерозподіл фінансового капіталу (на "первинному" ринку — коли акції випускаються і продаються населенню, різним компаніям та фінансово-кредитним інститутам, і на "вторинному" — коли емітовані акції перебувають в обігу і переходять з одних рук в інші), що, поряд з рухом грошей, інших цінних паперів і відповідними інститутами формує кровоносну систему економіки. Б.ф. прискорює централізацію та концентрацію капіталу, поляризацію суспільства, збільшує кількість власників-абсентеїстів, які володіють значною кількістю акцій, привласнюють на них дивіденди, але не вкладають отримані доходи у виробництво. В Україні 1991 було 12 Б.ф. та їх філій, 2003 — 27.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити