Економічний енциклопедичний словник

Професіограма — детальна характеристика виробничих, технічних, психологічних та інших особливостей і функцій певної професії, знання яких необхідні для адаптації працівника на окремому підприємстві, фірмі, в компанії чи в установі. Так, П. управлінської діяльності передбачає комплексну характеристику професії менеджера (управлінця) на основі функціонального, психологічного і психофізіологічного аналізу її змісту, передусім головних функцій фахівця у цій галузі, з'ясування основних психічних якостей людини, необхідних для виконання таких функцій. Важливим елементом П. є кваліфікаційна характеристика, в якій визначається комплекс професійних знань, умінь, навичок і найважливіші вимоги до фахівця з менеджменту й рівня його професійної підготовки тощо. Так, сучасний менеджер повинен розглядати людину-працівника як головне джерело підвищення ефективності праці; надавати підрозділам (відділам тощо) і працівникам цих підрозділів певну автономію з метою стимулювання їх підприємливості; більше уваги приділяти колективній роботі та ін. (див. Менеджер).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити