Економічний енциклопедичний словник

Профілактика конфліктів в організації — комплекс заходів, спрямованих на попередження й унеможливлення глибоких конфліктів. До таких належать: 1) оптимальний розподіл прав, обов'язків і відповідальності між членами трудового колективу, передусім між керівниками і персоналом; 2) раціональний розподіл обсягів роботи та адекватна оцінка її кількості та якості; 3) встановлення прогресивних форм і систем заробітної плати, які б відображали якість і кількість праці та вартість відповідної робочої сили; 4) тісні контакти керівників з виконавцями; 5) постійна допомога працівникам у реалізації їхніх потреб і цілей у межах цілей та цінностей підприємства, фірми, компанії; 6) демократичний стиль поведінки керівників; 7) гласність і поінформованість працівників про справи організації, результативність їхньої праці; 8) створення умов для постійного підвищення кваліфікації працівників та просування на цій підставі, а також за результативністю праці на вищі посади. 9)офіційно встановлені порядок і спосіб дій у процесі виконання певних видів діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити