Економічний енциклопедичний словник

Процес економічний — послідовна і закономірна зміна станів підсистем та елементів економічної системи, внаслідок чого поступово формуються відповідні структурні ланки нової системи та відбувається трансформація менш розвиненої економічної системи в досконалішу. Двома основними типами П.е. є функціонування економічної системи (означає відтворення її сутнісних та якісних сторін загалом та окремих складових зокрема) і її розвиток (передбачає перехід цілісної системи, в т.ч. її структурних елементів, у сутнісно та якісно новий стан). Перехід у якісно новий стан такої системи відбувається в межах однієї суспільно-економічної формації, наприклад, при переході нижчої стадії капіталізму у вищу. Перехід у сутнісно новий стан економічної системи відбувається внаслідок трансформації однієї суспільно-економічної формації в іншу, наприклад, від капіталізму до соціалізму. П.е. може відбуватись еволюційним і революційним шляхом, мати прогресивний і регресивний характер. Так, перехід адміністративно-командної системи СРСР, в т.ч. України, в капіталізм зразка кінця XIX— початку XX ст. для переважної більшості населення, а отже, для країни загалом мав здебільшого регресивний характер.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити